Produkty ROEDIGER

System ekonomicznie uzasadniony charakterystyka opis

System ekonomicznie uzasadniony

sklad1_1

Systemy kanalizacji podciśnieniowej ROEVAC działają z powodzeniem od ponad 20 lat . Ich trwałe a zarazem proste elementy są niezawodne, co powoduje, że systemy ROEVAC są coraz częściej wybierane jako systemy ekonomicznie uzasadnione. 

  • Systemy podciśnieniowe działają niezależnie od nachylenia terenu (możliwy jest także transport ścieków w stronę przeciwną do spadku terenu).
  • Rurociągi wykonane z PE-HD lub PVC mają niewielkie średnice i układane są w wykopach wąsko-przestrzennych. Nie ma konieczności odwadniania dna wykopu, obudowy ścian wykopów, stosowania ścianek szczelnych wbijanych, co zmniejsza znacząco koszty robót ziemnych. Wszystko to powoduje, iż wykonanie tych robót jest szybkie i nie utrudnia w sposób rażący życia codziennego okolicznych mieszkańców.
  • Systemy kanalizacji podciśnieniowej mogą przechodzić nad lub pod strumieniami, rzekami, rowami melioracyjnymi lub istniejącymi sieciami.
  • System kanalizacji podciśnieniowej szczególnie nadaje się do stosowania na obszarach płaskich i o wysokim poziomie wód gruntowych. System chroni takie obszary przed rozsączaniem ścieków do gruntu, np. w przypadku awarii.
  • Systemy kanalizacji podciśnieniowej pozwalają na dokonywanie zmian w projektowaniu nawet podczas budowy systemu, kiedy okazuje się koniecznym przejście przez istniejące uzbrojenie terenu, bez możliwości jego przebudowy.
  • Samooczyszczanie, stała aeracja sprawia, że systemy te cechuje brak występowania osadów, septyczność, brak zapachów i odorów . Daje to możliwość lepszego oczyszczania ścieków w dalszym procesie. W systemach tych nie występują studzienki czy też tradycyjne przepompownie na całej jego długości. Jedynie stacja próżniowa wraz ze swoim systemem pomp wymaga doprowadzenia energii elektrycznej, odpowiedniej obsługi i zabezpieczenia.
  • Sieć kanalizacyjna oraz sieć wodociągowa może być układana w jednym wykopie, gdyż nie ma exfiltracji ścieków do gruntu. W wielu krajach fakt ten jest szczególnie istotny.

 

uzasadniony

Pliki do pobrania

Ul. Wodna 4
62-001 Chludowo
tel. (061) 878 04 91
fax (061) 887 90 12
e-mail: office@aquator.com.pl