Krata zgrzebłowa łańcuchowa Passavant RevKUR-C

Krata zgrzebłowa łańcuchowa PASSAVANT® RevKUR-C


Krata zgrzebłowa łańcuchowa PASSAVANT® RevKUR-C jest nowatorskim następcą swojego uznanego poprzednika, sprawdzonej kraty KUR. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych procesów produkcyjnych udało się stworzyć produkt najwyższej jakości, którego cechami rozpoznawczymi są efektywność ekonomiczna i doskonałe parametry czyszczenia.


Efekt ten osiągnięto dzięki zastosowaniu w kracie prętów o profilach zoptymalizowanych pod względem przepływu i dostosowanych do wymogów hydraulicznych, a także szerokiej gamy regulowanych elementów, które można dostosować, zarówno pod względem typu jak i ilości, do potrzeb konkretnych zadań transportowych i wymogów cyklu czyszczenia.


Cykl czyszczenia rozpoczyna się wraz z uruchomieniem napędu, co pozwala na ograniczenie różnicy w poziomach wody spowodowanej przez skratki odkładające się na ruszcie. Podczas cyklu wznoszącego skratki te są dokładnie usuwane przez elementy czyszczące, które penetrują przestrzenie między prętami rusztu. Następnie skratki są zbierane i transportowane do punktu wyładunku, skąd są wpychane za pośrednictwem automatycznego urządzenia zbierającego do zsypu, a następnie do zbiornika na zanieczyszczenia, na taśmę transportera itp. Cykl czyszczenia jest powtarzany do momentu, w którym różnica pomiędzy poziomami wody zostanie zupełnie zniwelowana.