Płuczka piasku Johnson MN-FW

Płuczka piasku JOHNSON SCREENS® MN/FW

Płuczka piasku JOHNSON SCREENS® MN/FW stanowi ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie kosztów usuwania odpadów przez zmniejszenie ilości treści organicznej w wypłukanym żwirze i piasku.

Produkty JOHNSON SCREENS® MN/FW oferują szeroką gamę systemów do usuwania i płukania piasku z zastosowaniem różnorodnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. Płuczka piasku JOHNSON SCREENS® MN/FW pozwala na uzyskanie ze ścieków płukanego piasku z redukcją materii organicznej na poziomie do 97%. Ponadto urządzenie wyraźnie zmniejsza ilość osadu z piasku przeznaczonego do usunięcia jako odpad, wyraźnie obniżając koszty transportu.

Płuczka piasku JOHNSON SCREENS® MN/FW składa się z bezwałowego przenośnika spiralnego, leja osadowego, mieszadła do żwiru i systemu płuczącego. Gdy do leja osadowego trafia woda zanieczyszczona żwirem i materią organiczną, mieszadło wymusza powolny ruch okrężny. Ten ruch okrężny, wraz z pochyleniem ścianek, powoduje ruch żwiru i piasku do spirali, dzięki czemu cząstki o wymiarach ≥ 0,2 mm zostają usunięte w 95%. Ponadto, do dna leja wpływa woda płucząca, która, wraz z ruchem wymuszonym przez mieszadło, powoduje wzajemne ścieranie się cząstek żwiru i piasku, dzięki czemu wszelka przywierająca materia organiczna zostaje starta z ich powierzchni. Na koniec żwir jest doprowadzony do śruby spiralnej, zostaje przepłukany, odwodniony i zrzucony do kontenera lub odtransportowany do usunięcia. Zawór sterowany silnikiem usuwa materię organiczną z leja osadowego.