Płuczka piasku Noggerath SW/SWW

Płuczki piasku NOGGERATH® SW/SSW

Firma Bilfinger Water Technologies oferuje największy asortyment systemów do płukania piasku na świecie oraz wyjątkowo bogatą gamę rozwiązań konstrukcyjnych, przetwórczych i technologicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie optymalnie dostosować proces oczyszczania piasku do indywidualnych potrzeb klienta.


Płuczka piasku NOGGERATH® Sand Washer SW


Płuczka piasku służy do wypłukiwania materii organicznej z osiadłego żwiru i piasku znajdującego się w kanalizacji przed etapem odwodnienia. Treść organiczna jest rozpuszczana mechanicznie za pomocą zintegrowanego mieszadła lub unoszona ku górze ruchem wirowym i wymywana przez górny prąd wody. Wymyta treść zostaje wypłukana wodą przez połączenia wylotowe i jest doprowadzana do oczyszczalni ścieków do dalszego przetwarzania. Wypłukany piasek zostaje zabrany ze zbiornika do płukania przenośnikiem spiralnym, który pracuje w trybie przerywanym.

Płuczka piasku NOGGERATH® Sand Washer SSW

Mieszanina złożona z piasku i cieczy jest wprowadzana stycznie do kołowej komory żwiru i po obrocie o ok. 300 stopni wpływa do wylotu zbiornika płuczkowego przez otwór przelewowy.

Podczas tego obrotu piasek osiada grawitacyjnie na dnie zbiornika płuczkowego. Ruch okrężny mieszadła zainstalowanego na zbiorniku płuczkowym powoduje oddzielenie lekkich i ciężkich frakcji piasku. Mieszadło zainstalowane w dolnej części zbiornika płuczkowego ściera osad organiczny, który przyległ do piasku. Osady są wypłukiwane przez górny prąd wody.

Wypłukany piasek gromadzi się na dnie zbiornika płuczkowego i powoduje zwiększenie momentu obrotowego silnika mieszadła. Piasek jest usuwany za pomocą przenośnika rozładowczego po osiągnięciu pewnej gęstości piasku – poziom ten jest określony jako moment oporowy w module monitorowania obciążenia silnika; wyładunek odbywa się w uprzednio ustalonych odstępach czasu.
 

Realizacja
Realizacja
Realizacja
Realizacja
Schemat

Zastosowanie komunalne:

  • odwadnianie piasku / sortowanie piasku
  • płukanie piasku
  • płukanie zanieczyszczeń mechanicznych
  • wypłukiwanie skratek