Separator piasku Johnson MN

Separator piasku JOHNSON SCREENS®  MN

 

Separator piasku JOHNSON SCREENS® Grit MN umożliwia oddzielanie piasku lub innych osiadających ciał stałych od cieczy w celu odzysku materii nadającej się do ponownego wykorzystania oraz w celu uniknięcia zamulenia i problemów na kolejnych etapach procesu.


Separator piasku JOHNSON SCREENS® Grit MN firmy Bilfinger Water Technologies stanowi proste i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające usuwanie żwiru i piasku z wody przemysłowej i ścieków. Nasz separator piasku jest z powodzeniem wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych do procesów wymagających separacji frakcji stałej i płynnej w mieszaninach złożonych z piasku i wody. Można go stosować w przemyśle przetwórczym, m.in. w papierniach, rzeźniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, rafineriach itp. do odzysku surowców i usuwania zanieczyszczeń, a także w kanałach ściekowych, w których zabezpiecza sprzęt techniczny zlokalizowany w dalszych częściach kanału oraz poprawia funkcjonowanie i niezawodność systemu kanalizacji.


Separator piasku JOHNSON SCREENS® Grit MN składa się z bezwałowego przenośnika spiralnego i leja osadowego. Mieszanina złożona z odpadów i wody, które należy odseparować, wpływa do leja osadowego, gdzie następuje sedymentacja żwiru i piasku. Obszar wlotowy jest zaprojektowany tak, by zminimalizować turbulencje, które mają negatywny wpływ na proces separacji. Dzięki pochyleniu ścian leja osadowego osiadające cząstki stałe są kierowane do przenośnika spiralnego, a następnie zrzucane do kontenera lub transportowane do miejsca usunięcia.