Separatory piasku Noggerath SR

Separator piasku NOGGERATH® SR


Separator piasku NOGGERATH® SR jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych do procesów wymagających separacji frakcji stałej i płynnej w mieszaninach złożonych z piasku i wody. Nasz system separujący osiąga doskonałe rezultaty w separowaniu odrzutów w ramach różnorodnych cykli przetwarzania wody przemysłowej.


Mieszanina złożona z odrzutów i wody, które należy oddzielić, jest pompowana do zbiorników osadowych. Obszar wejścia zaprojektowano tak, aby zminimalizować turbulencje, które mają negatywny wpływ na proces separacji. Strumień jest kierowany w sposób zapewniający optymalną separację osadu i substancji unoszących się na powierzchni wody. Dzięki pochyleniu ścian zbiornika osadowego materia osiadająca jest kierowana do spirali przenośnika i usuwana.
 

Realizacja
Realizacja
Schemat