Sitopiaskownik Johnson MINYTOP

Sitopiaskownik JOHNSON SCREENS®  MINYTOP

Sitopiaskownik JOHNSON SCREENS® MINYTOP to system łączący w sobie funkcje filtrowania i separacji żwiru z opcją usuwania tłuszczu, oleju i smarów – wszystko w ramach jednego urządzenia.

Ścieki wpływają do sekcji cedzącej, gdzie usuwane są z nich zanieczyszczenia stałe. Są one następnie płukane, prasowane i odwadniane. Redukcja objętości, zależna od rodzaju zanieczyszczeń stałych, wynosi przynajmniej 40 procent względem suchych zanieczyszczeń. Przefiltrowane ścieki trafiają następnie do sekcji leja samowyładowczego, gdzie następuje osadzanie żwiru i piasku. Żwir jest transportowany do sortownika. Przez odwodnieniem i zrzuceniem do kontenera może być jeszcze przepłukany.

Siopiaskownik MINYTOP występuje w dwóch odmianach: MINYTOP 2 i MINYTOP 3.

MINYTOP 2 jest urządzeniem zintegrowanym, złożonym z dwu systemów roboczych: cedzącego i separującego piasek i żwir.

Urządzenia MINYTOP3 składają się z sekcji występujących w urządzeniach MINYTOP 2 oraz dodatkowej sekcji roboczej do usuwania tłuszczu, oleju i smarów.

Oba warianty mogą być wyposażone w nawiewniki dla lepszego oddzielania materii organicznej przylegającej do cząstek żwiru i piasku. Ponadto model MINYTOP 3 ułatwia usuwanie tłuszczu, oleju i smaru, zwiększając gromadzenie się tych substancji na powierzchni wody. Można je stamtąd następnie wyciągnąć i zrzucić do osobnego kontenera.