Zastawki Passavant

Zastawki PASSAVANT®

 

Zastawki odgrywają kluczową rolę w odcinaniu, regulacji i kontroli przepływu wody i ścieków w systemach kanalizacji. W ratownictwie powodziowym i ochronie wód powierzchniowych pełnią także funkcje zabezpieczające – służą do ochrony ludzi, budynków i instalacji na zagrożonych obszarach. W związku z powyższym urządzenia te muszą spełniać surowe normy z zakresu funkcjonalności i niezawodności.

Firma Bilfinger Water Technologies szczyci się ponadstuletnią tradycją w projektowaniu i produkcji urządzeń odcinających. Surowe kryteria jakościowe gwarantują bezpieczeństwo w ogólnym zakresie zastosowania i niezawodność nawet najmniejszych detali urządzeń.

Zastawki są dostępne:

dla różnych sekcji drenażu

wykonane z materiałów odpornych na korozję,

w wymiarach wg DN150 (NPS6) do 4m (13 stóp) szerokości x 5m (16,5 stóp) wysokości.

Obszary zastosowania:

oczyszczalnie ścieków miejskich i przemysłowych

ochrona przeciwpowodziowa

zatrzymywanie wód powierzchniowych

sieci drenarskie

zbiorniki na wodę

tamy

wieże chłodnicze w elektrowniach

 

przepompownie ścieków